KDV049 AAD
  Various Artistes: RAGA SUDHA RASA Vol - I        
  (from the TV Serial of the same name)

 1. ANANDAMRUTHA - Amruthavarshini - Dikshitar  -
  Dr. M. Balamuralikrishna
 2. SODHANAI - Kapi - Papanasam Sivan -   S.
  Sowmya
 3. VANDANAMU - Sahana - Thyagaraja -    P.
  Unnikrishnan
 4. KAMAKSHI - Bhairavi - Shyama Sastri - Dr. M.
  Balamuralikrishna
 5. DEVI - Keeravani - Papanasam Sivan - Nithyasri
 6. SIVAKAMA SUNDARI - Mukhari - Papanasam Sivan
  -  Sanjay Subrahmanyan
 7. DHARINI THELUSUKONTI - Suddhasaveri -
  Thyagaraja -  Sudha Raghunathan
Rs.300 Add to cart
BUY BOTH NOW
Rs.450 Add to cart
  KDV  O55 AAD
  Various  Artistes: RAGA SUDHA RASA Vol -  II
  (Vocal & instrumental from TV Serial of the same
  name)

 1. AKSHAYALINGA - Shankarabharanam -  Dikshitar -  
  Dr. M. Balamuralikrishna
 2. SUGNAMULE CHEPPU - Chakravakam - Thyagaraja -
  Sudha Raghunathan
 3. NADHUPAI - Madyamavathi - Thyagaraja -  Bombay
  Jayashri  
 4. NAGUMOMU - Abheri - Thyagaraja - U. Srinivas
 5. SAMA GANA - Hindolam - Papanasam Sivan -  Priya
  Sisters
 6. ENTHA NIRDAYA -Lathangi - Mysore Vasudevachar -  
  Sowmya
Rs.300 Add to cart
BUY BOTH NOW
Rs.450 Add to cart
1  2  
Live recordings from Sawai Gandharva Festival, Pune
Bharatanatyam, Kathak, Mohiniattam, Kuchipudi etc.
Carnatic vocal compilations
Prices include shipping charges to all destinations worldwide
View Shopping
Cart/Checkout