Live recordings from Sawai Gandharva Festival, Pune
Bharatanatyam, Kathak, Mohiniattam, Kuchipudi etc.
Pandit Bhimsen Joshi - Jewel of
Kirana Gharana Vol 1 DVD
DD Archives # GP/06/04D

1. Khayal (Raga Puriyadhanashree)
(Vilambit: Par Karo Arja Suno)
(Drut: Payaliya Jhankar Mori)

2.  Bhajan : More Ghar Aao Pritam
Pyara

3. Khayal : Raga: Basant
(Phagwa Braj Dekhan Ko Chalo Ree)
Pandit Bhimsen Joshi - Jewel of Kirana
Gharana Vol 2  DVD
DD Archives # GP/06/05D

1.  Khayal (Raga Kalyan)
Vilambit: Aaj Sobhan/ Drut: Bahut Din
Beete

2.  Thumri : (Raga : Peeloo)
Nadiya Kinare More Gaon

3.  Thumri : (Raga: Bhairavi )
Bajuband Khul Khul Jaye

4.  Bhajan (Raga: Bhairavi)
Jo Bhaje Hari Ko Sada

5.  Abhang (Marathi)
DVD Rs.650
Add to cart
DVD Rs.650
Add to cart
Gharana Aur Parampara (Mewati
Gharana) - Vol 1 VCD
DD Archives #GP/05/01V

Sangeet Mahamahopadhyaya  Pt.
Maniram
Discussion  demonstration
moderated by Pt. Vinay Chandra
Maudgalya - 33min 45 sec
Pt. Maniram, Pt. Jasraj, Som Tiwari,
Girish, Mukund Lath,
Chandrashekhar

Rag Bageshri  - 26 min 55 sec
Gharana Aur Parampara (Mewati
Gharana) Vol 2 VCD
DD Archives #GP/05/02V
Sangeet Martand  Pt.  Jasraj

1. Malkauns             9'  40"
2. Miyan Malhar    27'  50"          
3. Bhajan
Govindam Golulanandam   9' 20"
Vraje Vasantam                 11' 45'
VCD Rs.475  
Add to cart
VCD Rs.475
 Add to cart
Raga Sudha Rasa
Nikhil Banerjee - Sitar recital DVD
DD Archives # RSR/05/02-DVD

Maluha Kalayan  45' 32"
Dhun                      09' 43"

Tabla: Anindo Prakash Chatterji
Bismillah Khan Vol 1 VCD
DD Archives #BR/100/03V/I

Raga Ahir Bhairav
Raga Purya Dhanashree
Raga Malkauns
Kajri
VCD Rs.475
 Add to cart
DVD Rs.650
Add to cart
Bismillah Khan Vol II VCD
DD Archives #BR/100/04V/II

Live Performance at Varanasi
Raga Yaman

Bismillah Khan Shehnai
Dr. N.Rajam Violin
Pt. Kishan Maharaj Tabla
VCD Rs.475
 Add to cart
1  2  3  4  5
DVDs & VCDs- Hindustani Classical music
Prices include shipping charges to all destinations worldwide
View Shopping
Cart/Checkout